AFL w Europie

Futbol Australijski jest rozgrywany w wielu krajach Europy, głównie na poziomie amatorskim. Organem zarządzającym jest AFL Europe z siedzibą w Australia House w Londynie. Rolą AFL Europe jest promowanie rozwoju i ekspansji AFL, a także wspieranie istniejących klubów i lig w Europie.

Początki AFL Europe

Pierwsze drużyny futbolu australijsksiego w Europie powstały w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii. Dziś te trzy kraje to jedne z najbardziej dominujących drużyn w Europejskiej Lidze AFL (European AFL League).

AFL UK pomogło rozwinąć grę w Szkocji i Irlandii Północnej, a AFL Denmark (Dania) pomogło jej szybko rozwinąć się w Skandynawii, a następnie w innych częściach Europy.

Obecnie 19 krajów europejskich jest zarejestrowanych jako posiadające drużynę AFL. Te drużyny grają głównie po 9 zawodników na boisku do rugby lub piłki nożnej – zmodyfikowana wersja tradycyjnej „18-osobowej” gry, która jest zwykle rozgrywana na boisku do krykieta.

Wiele dryżyn rozwija się dzięki mieszkającym tam ekspatom. Przenosząc się z Australii do Europy, wielu z nich chce pozostać w kontakcie z grą, z którą dorastali. Jeśli klub jeszcze nie istnieje, to zazwyczaj ekspaci są odpowiedzialni za jego założenie.

Dwa najpopularniejsze wydarzenia w europejskim kalendarzu AFL to Champions League (Liga Mistrzów) i Euro Cup (Puchar Europy).

Liga Mistrzów (Champions League)

Liga Mistrzów to coroczny „18-osobowy” turniej rozgrywany przez kluby z całej Europy. Zwykle odbywa się w Wielkiej Brytanii, ponieważ dostęp to boisk do krytkieta jest tam łatwiejszy niż w kontynentalnej Europie.

Puchar Europy (Euro Cup)

Puchar Europy to coroczny turniej rozgrywany na szczeblu krajowym. Najlepsi gracze AFL reprezentują swoje kraje na arenie międzynarodowej.

Inne turnieje europejskie

Puchar Międzynarodowy (The International Cup)

Puchar Międzynarodowy nie jest turniejem europejskim, ale mimo wszystko warto o nim wspomnieć.

Odbywa się on co 4 lata w Australii. Te „18-osobowe” rozgrywki są turniejem towarzyskim, do którego wiele krajów z całego świata wysyła drużyny reprezenatcyjne. Rywalizacja jest dość zacięta, co powoduje, że tylko najlepsze z europejskich drużyn AFL awansują do Pucharu Międzynarodowego.

Puchar Europy Środkowej i Wschodniej (The Central & Eastern European Cup)

Puchar ten to turnej „9-osobowy”, który odbywa się corocznie dla drużyn z Europy Środkowej i Wschodniej. W zawodach mogą brać udział zarówno kluby, jak i reprezentacje. Dzięki czemu na boisku możemy spotkać nawet zawodników krajów takich jak Szwajcaria czy Chorwacja.

Puchar Bałtyku (The Baltic cup)

Puchar Bałtyku to turniej „9-osobowy”, w którym kraje leżące nad Bałtykiem grają przeciwko sobie. W zawodach mogą brać udział zarówno kluby, jak i reprezentacje.

Mecze towarzyskie (Casual friendlies)

Wiele klubów regularnie organizuje krajowe oraz międzynarodowe towarzyskie turnieje i mecze pokazowe, nie tylko aby zwiększyć umiejętności i doświadczenie swoich graczy, ale również by wypromować Australisjki Futbol (AFL) w mieście bądź w regionie, w którym dany turniej jest rozgrywany.